,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Personoplysninger

Indhold senest ændret 04/07/2023
Side opdateret 04/07/2023

 

Sådan behandler vi dine data

Hos Bjelin bestræber vi os altid på at indsamle og behandle så få oplysninger som muligt om vores kunder og besøgende.
Herunder kan du se en liste med de typer oplysninger, som vi kan have behov for at behandle.

Statistik

Vi anvender tjenesten Matomo for at se, hvor mange der besøger vores website, samt anonymiseret statistik om de besøgende og deres adfærd.

Fejllogs med information om browsere og interaktion på websitet registreres i Sentry med henblik på problemløsning og forbedringsarbejde.

Konto

Hvis du opretter en konto hos os, gemmer vi de oplysninger, som du udleverer til os (navn, adresse, e-mail, telefonnummer etc.). Du kan selv ændre dine oplysninger ved at klikke på ”Konto” i øverste højre hjørne.

Ved køb

Når du køber produkter hos os, gemmer vi leverings- og faktureringsoplysningerne for at kunne fuldføre bestillingen, håndtere garantiforpligtelser og overholde de gældende lovkrav. Kortbetalinger håndteres af tjenesten Stripe. Vi behandler og gemmer aldrig dine kortoplysninger.

Hvis du betaler med faktura, foretager vi også en rutinemæssig kreditoplysning, som slettes efter behandling.

Cookies

Når du går ind på websitet, gemmes der cookies i din browser, som håndterer login, indkøbsvogn og visse indstillinger, som du kan vælge på websitet. Disse slettes automatisk efter et stykke tid, og du kan også slette dem manuelt via indstillingerne i din browser.

Support og reklamationer

Korrespondance via e-mail samt dokumentation vedrørende support, reklamationer og lignende gemmes i to år, efter at sagen er afsluttet, hvorefter de slettes.

Spørgsmål, rettelse og sletning

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine data, eller hvis du vil have slettet oplysninger, som vi har om dig, bedes du skrive til os på [email protected] – så tager vi os af det så hurtigt som muligt.

Bemærk, at vi på grund af blandt andet bogføringsregler kan være nødt til at gemme visse oplysninger i en bestemt periode, inden vi må slette dem. I så fald informerer vi dig om det, og oplysningerne vil aldrig blive anvendt til andet end det, der er påkrævet i henhold til loven.



Bjelins politik om beskyttelse af personoplysninger

Det er utroligt vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores procedurer og processer til behandling af dine personlige oplysninger.

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger indeholder information om, hvordan Bjelin behandler dine personoplysninger i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Vi anbefaler, at du læser vores politikker igennem, eftersom vi kan være nødt til at bede om dit samtykke for at kunne behandle visse af dine data.

Bemærk, at vi med ”Bjelin” mener alle virksomheder i Bjelin-koncernen: Bjelin Sweden AB, Bjelin d.o.o. og Bjelin Deutschland GmbH.

1. Generelt

Personoplysninger er informationer, som enten hver for sig eller i kombination med andre informationer kan bruges til at identificere, lokalisere eller kontakte en person. Personoplysninger kan for eksempel være navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Behandling af personoplysninger indebærer en eller anden form for håndtering, fx når vi modtager oplysninger om en kunde med det formål at kunne levere et produkt. I afsnit 5 kan du læse om, hvorfor vi kan have behov for at behandle personoplysninger.

Den dataansvarlige er den virksomhed, som bestemmer, hvilke personoplysninger der skal udleveres og til hvilket formål. Det er den dataansvarliges ansvar at sikre, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelsesforordning ("GDPR").

2. Bjelin Sweden AB

Bjelin Sweden AB har ansvaret for at sikre, at alle forpligtelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger bliver overholdt i hele Bjelin-koncernen (såkaldt fælles dataansvarlig).

3. Hvilke typer oplysninger behandler vi?

Når du kontakter os via e-mail eller telefon, besøger vores website, opretter en konto eller foretager en bestilling, behandler vi dine personoplysninger. Afhængigt af den enkelte situation kan du blive bedt om følgende oplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Land eller region
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Din arbejdsgiver
 • Stillingsbetegnelse
 • Din branche
 • Virksomhedens website
 • Andre oplysninger, som du frivilligt udleverer ved at kommunikere med os
 • Uploadede billeder
 • Personnummer
 • Anonymiserede tekniske oplysninger, når du besøger vores website, fx skærmopløsning, land, viste produkter og styresystem.
 • IP-adresse

4. Oplysninger fra andre kilder

Vi kan også have behov for at behandle offentligt tilgængelige oplysninger om dig. Hvis du for eksempel vælger at betale med faktura, udfører vi en rutinemæssig kreditoplysning, som derefter slettes.

5. Hvorfor behandler vi dine data?

Vi stræber efter kun at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at levere vores service og fuldføre vores forpligtelser over for dig. Derudover kan bestemte oplysninger også blive anvendt i begrænset omfang, særligt i forbindelse med rekruttering (se afsnit 9).

De oplysninger, som du udleverer til os, anvendes til følgende formål:

 • Kommunikere med dig og svare på henvendelser
 • Fuldføre vores forpligtelser i henhold til en indgået kontrakt eller aftale eller i henhold til lovmæssige krav
 • Sælge vores produkter og markedsføre dem ved hjælp af det nyhedsbrev, som du har accepteret at modtage, og som indeholder tilbud og andet indhold, som vi tror, at du kan være interesseret i, for at yde en mere personligt tilpasset tjeneste.
 • Support og reklamationer
 • Anonymiseret statistik og information om, hvordan vores tjenester anvendes til at forbedre vores website, sociale medier og brugeroplevelsen på disse
 • Føre register over registrerede brugere

6. Nyhedsbrev og direkte markedsføring

Hvis du vælger at tilmelde dig vores nyhedsbreve eller på anden måde godkender direkte markedsføring, vil vi en gang imellem sende dig nyhedsbreve eller andre former for direkte markedsføring via fx e-mail. Disse indeholder information om vores produkter eller andre events og nyheder, som vedrører Bjelin.

Du kan ændre indstillinger for din tilmelding og frabede dig yderligere markedsføring ved at følge linket nederst i enhver markedsføringsmail eller ved at kontakte os direkte. Hvis du har oprettet en konto hos os, kan du også framelde nyhedsbreve via dine kontoindstillinger.

7. Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Vi behandler dine oplysninger så længe, som vi mener, at det er nødvendigt for at fuldføre det oprindelige formål med indsamlingen. Herefter slettes oplysningerne.

Hvis du kontakter os i forbindelse med fx en reklamation eller support, gemmer vi denne korrespondance og oplysninger vedrørende sagen i op til to år fra den sidste interaktion, hvorefter oplysningerne slettes.

Bestillinger og oplysninger om disse opbevares i hele garantiperioden, eller indtil du lukker din konto hos os.

Hvis du er kunde eller licensindehaver hos os, opbevarer vi dine oplysninger i syv år, efter at kontrakten eller forpligtelsen er fuldført, i henhold til svensk lovgivning og andre bestemmelser såsom svensk eller lokal regnskabslov.

Vi behandler relevante oplysninger til nyhedsbreve og anden direkte markedsføring, indtil du vælger at framelde disse, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvis du er ansat i en virksomhed, som er vores kunde, partner eller licensindehaver, vil vi eventuelt behandle dine oplysninger for at kunne fuldføre kontrakter og aftaler og med henblik på kundehåndtering. Ved aktiv kontakt med din virksomhed behandler vi dine oplysninger, indtil

 • din ansættelse i eller opgave for virksomheden ophører, eller
 • virksomheden ikke længere har en aktiv relation med os.

Hvis relationen med en kunde, partner eller licensindehaver ophører, gælder der de samme processer som i de foregående afsnit for behandlingen af dine oplysninger. Hvis din ansættelse i eller opgave for virksomheden ophører, har du selv ansvaret for at informere os, så vi kan slette dine data.

Bemærk, at vi kan være forpligtet til at behandle visse oplysninger i længere tid, end det er beskrevet herover, hvis det er påkrævet af loven, en dommerkendelse eller på grund af en tvist eller lignende.

8. Hvem har adgang til dine data?

Vi stræber altid efter at sikre, at dine data kun bliver behandlet af de personer, der har brug for at have adgang til dem. Generelt vil dine oplysninger blive behandlet af medarbejdere i virksomheden, som arbejder med markedsføring, jura, økonomi, it og kommunikation, afhængigt af datatype. Visse oplysninger kan også blive behandlet af medarbejdere i koncernens moder- og datterselskaber.

Derudover kan oplysningerne blive behandlet af andre personer hos Bjelin, som du kommer i direkte kontakt med.

9. Jobansøgninger og rekruttering

Hvis du søger en stilling hos os, kan vi være nødt til at behandle følgende oplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer
 • Erhvervserfaring og uddannelse
 • Sprogfærdigheder og andre jobrelaterede egenskaber
 • Personnummer eller andet nationalt ID-nummer
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Statsborgerskab og arbejdstilladelse
 • Oplysninger om handicap og helbred
 • Hvis det er relevant: Resultat af narkotest, straffeattest og andre baggrundstjek
 • Hvis det er relevant: Resultat af personligheds- og intelligenstest
 • Referencer, informationer indhentet via disse referencer, samt andre informationer, som du udleverer til os såsom CV, ansøgning og andre oplysninger om dine kvalifikationer.

Efter rekrutteringsprocessen bliver oplysningerne slettet, hvis du ikke har givet dit udtrykkelige samtykke til, at vi må opbevare dem. Visse oplysninger kan dog blive behandlet i længere tid, hvis det er påkrævet i henhold til loven, bestemmelser eller juridiske krav på grund af en tvist, eller hvis de betragtes som en risiko i forhold til dette eller tilsvarende.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan du få yderligere information om, hvordan vi behandler personoplysninger ved rekruttering.

10. Information delt med partnere

Vi sælger, udlejer, distribuerer og videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter. Vi kan dog dele visse oplysninger med andre virksomheder i koncernen, partnere eller leverandører med henblik på opfyldelse af de forpligtelser og udførelse af de tjenester, der er nævnt i denne politik.

11. Sikkerhed, opbevaring og overførsel

Vi benytter administrative, tekniske og fysiske sikkerhedstiltag til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret destruktion, tab, ændring, adgang eller brug.

Vi kan have behov for at dele dine oplysninger med vores internationale kontorer i Tyskland og Kroatien, så du kan også modtage henvendelser fra disse kontorer. Vi kan også have behov for at lade leverandører og eksterne ansatte få midlertidig adgang til maskiner og tjenester, hvor dine oplysninger er opbevaret, især i forbindelse med vedligeholdelse af vores it-systemer.

Enhver overførsel af data til lande uden for EU/EØS sker i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. Medmindre der foreligger en rimelig grund, sker alle overførsler af personoplysninger (inklusive overførsel til internationale kontorer, som eventuelt ligger uden for EU/EØS) på baggrund af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Personoplysninger kan også opbevares og behandles via it-tjenester såsom Google, Microsoft, Slack eller andre it-tjenester til forskellige cloudløsninger. Bemærk, at disse tjenester kan opbevare oplysninger på servere uden for EU/EØS, hvilket vi ikke har nogen kontrol over. Vi stræber dog altid efter at opretholde et så højt sikkerhedsniveau som muligt af hensyn til både din og vores sikkerhed.

12. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi opbevarer, og bede om at få dem berigtiget eller slettet

Du har ret til at få udleveret information om de oplysninger om dig, som vi opbevarer, i et digitalt format. Du kan også bede om at få rettet forkerte oplysninger, få slettet oplysninger om dig eller, i visse tilfælde, få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (såkaldt ”dataportabilitet”). Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af visse personoplysninger eller kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har givet os dit samtykke til at behandle dine oplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de oplysninger, vi behandler som følge af dit samtykke.

Bemærk, at sletning eller begrænsning af vores behandling af dine oplysninger kan begrænse vores mulighed for at give dig relevant information i vores interaktion med dig samt gøre det sværere at yde support og håndtere garantisager. I disse tilfælde er det dit ansvar at gøre de nødvendige oplysninger tilgængelige (fx en kvittering).

Hvis du vil trække dit samtykke tilbage eller kræve indsigt i dine personoplysninger, berigtigelse eller sletning, bedes du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

13. Kontaktoplysninger for Bjelin Sweden AB

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger eller ønsker at kontakte os for at gøre brug af dine rettigheder, kan du benytte nedenstående kontaktoplysninger:

Bjelin Sweden AB
Apelvägen 2
263 62 Viken
Sweden
Phone number: +46 771-10 10 99
Corp. ID number: 556734-3073
Email: [email protected]

14. Opdateringer af denne politik

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger (inklusive eventuelle vedhæftninger) kan af og til blive opdateret, så den afspejler ændringer i vores praksisser for beskyttelse af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer vil dette blive angivet tydeligt på vores website, og det vil fremgå af denne politik, hvornår den seneste ændring er foretaget.

15. Kontaktoplysninger til den svenske datatilsynsmyndighed.

Den ansvarlige tilsynsmyndighed i Sverige er Integritetsskyddsmyndigheten. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål om GDPR, implementeringen af forordningen eller kommentarer om Bjelins behandling af personoplysninger.

Website: www.datainspektionen.se 
Email address: [email protected]