,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bæredygtighed og miljø

Vi er grundlagt på bæredygtig innovation, og med opfindelsen af klikgulvet eliminerede vi i ét hug brugen af hundrede millioner flasker lim på årsbasis.
Siden da har bæredygtighed været en integreret del af vores arbejde med at forbedre vores gulves kvalitet og omkostningseffektivitet.

Hvis du vil værne om miljøet, bør du vælge et klikgulv i træ, som kan genbruges, er produceret lokalt og er fremstillet af råmateriale fra FSC-certificerede skove. Hvis overfladelaget er af en hård træsort, skal laget være tyndt og forstærket, så der kan fremstilles mange kvadratmeter gulv af hver stamme, og så gulvet holder længe. Det var vores mål, da vi udviklede den nye generation af trægulve, som vi kalder hærdede gulve, og keramisk trækomposit, som er mere holdbart, billigere og frem for alt mere miljøvenligt end tilsvarende gulve i træ, vinyl og keramik.

Vores miljømærker

Svanen

Svanen er et nordisk miljømærke, der gives til produkter med en høj andel af fornybare og genanvendte materialer. Gulve med dette mærke skal opfylde strenge krav med hensyn til farlige stoffer, kunne garantere lave emissioner, være fremstillet på en energieffektiv måde og udvise stor slidstyrke.

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) er en certificering for bæredygtigt skovbrug, der fremmer miljømæssigt forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig forvaltning af verdens skove. Et FSC-mærke er et pålideligt mærke, der sikrer ansvarligt fældede træer, rimelige lønninger og et godt arbejdsmiljø for arbejderne.

Sundahus

SundaHus arbejder med bæredygtig udvikling og skaber betingelser, der hjælper kunderne med at reducere deres miljøpåvirkning. Erfarne kemikere vurderer et produkts forskellige egenskaber ved hjælp af SundaHus' evalueringskriterier, der primært er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets CLP-forordning (EU) nr. 1272/2008 og den svenske kemikalieinspektions database, PRIO.

Greengard Gold

En UL GREENGUARD-certificering viser produktets bæredygtighed og engagement i øget sundhed ved at certificere, at produkterne har lave kemiske emissioner. Gold Standard omfatter sundhedsbaserede kriterier for yderligere kemikalier for at sikre, at produkterne er acceptable i miljøer som skoler og sundhedsfaciliteter.

Ofte stillede spørgsmål om miljø og bæredygtighed

 

Hvilke miljømærkninger har jeres gulve?

Vores gulve har flere forskellige miljømærkninger, blandt andet FSC, Svanen og bedømmelser foretaget af SundaHus. Vi gør hele tiden fremskridt i vores miljøarbejde, og der vil med tiden blive tilføjet flere miljømærkninger. Under de enkelte produkter på vores website kan du se, hvilke miljømærkninger dit drømmegulv har.

Er det ikke bedre at lade træerne stå i deres naturlige omgivelser?

Det er ikke godt for den globale opvarmning at lade træer stå i deres naturlige omgivelser uden at pleje skoven. En skov, der ikke kultiveres, er miljømæssigt neutral. Når træer forrådner, udleder de lige så meget CO2, som de har optaget i deres levetid. En godt forvaltet skov vokser derimod hurtigere og binder mere CO2, som lagres i træet længe, hvis det anvendes som byggemateriale. De dele, der ikke bliver til byggematerialer, fx bark, kan anvendes til opvarmning og erstatte andre energikilder, som har en negativ indvirkning på miljøet.

Miljøvenligt skovbrug er baseret på mindre skovning end vækst, og at visse områder, som er vigtige for biodiversiteten, efterlades uberørte. Eftersom vores fabrikker ligger tæt på de skove, der forsyner os med træ, kan vi sikre, at fældningen foregår på en ansvarlig og miljøvenlig måde.

Hvordan påvirkes biodiversiteten i de skove, som tømmeret kommer fra?

Alt råtræ, der anvendes som overflade- og kernemateriale i Bjelins parketgulve, er FSC-certificeret. FSC sikrer, at truede arter aktivt beskyttes i de skove, der certificeres og kontrolleres af dem. Når en skov forvaltes på en ansvarlig måde, gavner det biodiversiteten. FSC styrker desuden både skovarbejdernes og lokalbefolkningens rettigheder.

Hvorfor er nogle trægulve ikke miljøpositive?

Tidligere har miljøaspekterne ikke været specielt vigtige for kunderne, når de valgte gulv. Derfor lægges der ofte miljønegative gulve, som kunne have været erstattet af trægulve. Derudover har trægulve ikke været tilstrækkeligt slidstærke, og prisen for lange planker har været for høj. Produktionskapaciteten for træbaserede gulve har desuden været begrænset til cirka 10 % af det globale gulvmarked, hvilket dels skyldes mangel på egetræ.

Dette vil dog snart blive ændret markant, eftersom man med Woodura-teknologien kan producere 10 gange mere hærdet gulv end traditionel parket af en enkelt egestamme. Hærdede gulve er desuden stærkere og billigere end tilsvarende parketgulve. Derfor opfører Bjelin nu verdens største trægulvfabrik, som vil øge kapaciteten markant og gøre det muligt at erstatte andre gulve med mere miljøvenlige trægulve i endnu større udstrækning.

Hvordan kan jeg være sikker på, at et gulv i hærdet træ eller keramisk trækomposit holder?

Teknikken til at hærde træ og gøre det stærkere og til at lave overflader af keramisk trækomposit blev opfundet af vores søstervirksomhed Välinge Innovation i 2008-2009 som et genbrugsprojekt.

Når vi opfinder et nyt gulv, lægger vi det med det samme i et krævende miljø. Derfor har vi testgulve, som har været i brug i mere end 10 år, og testresultaterne er fremragende. Teknologien er blevet optimeret siden da. Sammen med Välinge har vi verdens største udviklingscenter for trægulve, hvor der er avancerede laboratorier med enorme klimakamre og instrumenter, som kan teste gulvenes slagfasthed, slidstyrke, modstandsdygtighed mod pletter og støjniveau. Her kan vi simulere flere årtiers slitage, så vi kan skabe de bedste og mest slidstærke gulve på markedet.

Hvordan kan jeg genbruge eller genanvende mit gulv?

Alle gulve fra Bjelin er udstyret med markedets stærkeste kliksamling. Det ved vi, for det var vores ejere, der opfandt klikgulvet i 1990’erne.

Vi ved også, at vores gulve nemt kan skæres til og lægges i et andet rum – eller sågar sælges videre. De behøver ikke at ende på lossepladsen. Vores gulve kan også kværnes og genbruges som kernemateriale i nye gulve.

Jordens lunger

Et vigtigt aspekt ved et produkt er dets CO2-udledning og indvirkning på den globale opvarmning.

En miljøvaredeklaration (også kaldet en EPD) beskriver et specifikt produkts miljøegenskaber ud fra et livscyklusperspektiv og indeholder detaljerede oplysninger om de drivhusgasser, primært CO2, der dannes ved produktionen af et gulv, og når det bortskaffes eller genbruges.

Træ som grundmateriale i gulve har, i modsætning til andre materialer, en ekstremt gavnlig indvirkning på den globale opvarmning, eftersom 1 kg tørt træ kan absorbere og lagre cirka 1,8 kg CO2 fra atmosfæren. Det sker ved hjælp af fotosyntese. Når træet vokser, lagres cirka 0,5 kg kulstof (C) i træet, og 1,3 kg udledes til atmosfæren i form af ilt (O2).

Det kan sammenlignes med de 3 kg CO2, der genereres ved forbrænding af 1 liter benzin. 10 kvadratmeter trægulv lagrer dermed lige så meget CO2, som en moderne bil genererer ved at køre næsten 1.000 km.

I modsætning til andre materialer er træ kulstofnegativt og dermed miljøpositivt. Derfor er alle vores gulve træbaserede.

Tæt på skoven

Vi bestræber os på at minimere mængden af CO2, der genereres ved transport og produktion. En vigtig del i dette arbejde er, at vi har valgt at placere vores fabrikker i Kroatien tæt på skoven, så træstammerne, der har et stort indhold af vand, skal transporteres en så kort strækning som muligt. En stamme transporteres aldrig mere end 10-100 km for at komme til vores fabrikker – andre producenter er ofte nødt til at transportere deres stammer væsentligt længere.

Det meste af den energi, som vi bruger til at tørre tømmeret i produktionen med, er bioenergi, som vi får ved at brænde barken fra stammerne. Størstedelen af den elektricitet, som vi køber i Sverige og Kroatien, genereres uden udledning af CO2.

I gennemsnit er vores gulve CO2-negative og miljøpositive, når de forlader vores fabrikker. Vores gulves positive miljøindvirkning stiger yderligere, når alle vores investeringer i energigenvinding og solpaneler tages i drift.

Skovens miljøindvirkning

Skove, der forvaltes ansvarligt, er miljøvenlige. CO2 lagres i flere hundrede år i tømmer, som vi henter ud af skoven og laver til byggematerialer såsom gulve.

Desværre er ikke al skovbrug miljøpositivt. Skovning kan være ødelæggende for skoven, hvis hugsten sker hurtigere end tilvæksten. For at undgå dette anvender vi FSC-certificeret tømmer. FSC står for Forest Stewardship Council, som er en uafhængig, international medlemsorganisation, der gennem sit eget certificeringssystem arbejder for at fremme miljøtilpasset skovbrug.

Læs mere om FSC

 

Optimal udnyttelse af træ

Træ er det optimale gulvmateriale. Det er endnu bedre, hvis så meget som muligt af stammen anvendes i produktionen til at lave tynde, forstærkede lag, så den rækker til mange kvadratmeter gulv.

Skoven er ikke en uudtømmelig ressource, og mængden af ædeltræ, dvs. eg af høj kvalitet, er desværre begrænset. De mest miljøvenlige trægulve skal derfor have en så tynd overflade som muligt, hvilket forudsætter, at overfladelagene kan laves tilstrækkeligt stærke. Det muliggøres ved hjælp af Woodura-teknologien, som anvendes til produktionen af vores hærdede trægulve.

Traditionelt har man lavet overfladelag til trægulve ved at save lag i en tykkelse på cirka 4,5 mm, som derefter slibes til en toplamel. Det er den teknologi, der i dag anvendes ved produktion af parketgulve, men det er en metode, som genererer en hel del spild, blandt andet i form af savsmuld.

For at mindske spild og maksimere brugen af råtræ skærer vi med en kniv i stedet for at save, når vi producerer vores gulve i hærdet træ. Overfladelagene ender med at være cirka 0,6 mm tykke, hvilket betyder, at vi kan producere ti gange så meget gulv med en enkelt stamme sammenlignet med traditionelt parketgulv.

Med vores Nadura-teknologi, som anvendes til produktion af keramisk trækomposit, kan vi anvende træspild fra flere forskellige træsorter blandet med bindemidler og keramiske partikler. Der kan produceres store mængder træbaserede gulve af træmaterialer, som normalt anvendes til biobrændsel. Dermed behøver vi ikke at fremstille træmasse og papir, som traditionelt anvendes til fremstilling af laminatgulve.

Genbrug og genanvendelse

For at beskytte miljøet skal gulvene være slidstærke, så de holder længe. Derudover skal de have et godt låsesystem, så gulvet kan tages op uden at gå i stykker og lægges igen i et andet rum eller sælges videre. Ved at genanvende dit trægulv sikrer du, at den CO2, der engang blev absorberet af træet, bliver i gulvet længe.

Hvis en gulvplanke går i stykker og ikke kan lægges igen, kan den genbruges, ved at man kværner den til råmateriale til nye planker, så kulstoffet bliver i træet. Hvis træet brændes eller forrådner, udledes den samme mængde CO2, som træet har absorberet. Forbrænding genererer dog energi, som kan erstatte andre fossile energikilder såsom olie og kul.

Det betyder, at træbaserede produkter er gavnlige ud fra et genbrugsperspektiv.